+381.11.331.95.22 Milana Galića 4, Krnjača

Pretraga sajta

Ustanova Dom za stara lica Medikalija je registrovana u Privrednom sudu i poseduje licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Postojimo dvadeset pet godina, počeli smo kao prva privatna patronažna služba, na prostoru stare Jugoslavije, a delatnost smo proširili nakon jedne decenije rada, otvaranjem Ustanove za socijalnu zaštitu - Dom za stara lica Medikalija.

staracki dom medikalija - o nama

Prema najnovijim standardima (2009. godine) sagradili smo namenski objekat. Sada smo zahvaljujući ogromnom iskustvu visoko kategorizovani i registrovani u ministarstvu socijalne zaštite i ministarstvu zdravlja. I dalje smo jedinstveni, jer pored pomenutog, posedujemo u sklopu doma Medikalija i INTERNISTIČKU AMBULANTU, što korisnicima omogućava zdravstvenu sigurnost (u svakodnevnim vizitama doktora interniste i prema potrebi specijalista). Značajno je istaći činjenicu da je objekat u ličnom vlasništvu direktora i upravnika ustanove, te su korisnici (za razliku od većine domova) Doma za stara lica Medikalija na ovaj način zaštićeni od čestih selidbi.

Posedujemo ugovore sa službama: HITNA POMOĆ, SANITETSKOM za prevoz bolesnika, LABORATORIJAMA i drugim.

Dom za stara lica uspešno saradjuje sa Zavodom za zaštitu zdravlja, VMA, UKC, Gradskom bolnicom i svim domovima zdravlja (jer su naši korisnici zdrastveno osigurani, te im nije uskraćena mogućnost korišćenja prava osiguranja).

  • Kapacitet doma Medikalija je 59 korisnika
  • Broj zaposlenih osoba je 24
    • najveći broj u odnosu na druge domove
    • ne iznajmljuje osoblje iz državnih bolnica za honorarni rad
    • svi zaposleni zdravstveni radnici poseduju licencu i dugogodišnje iskustvo
  • Cene smeštaja u Domu za stare Medikalija su prilagodjene standardima u našoj zemlji